compteur de visite html

Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Yn 77 oed bu farw yr awdur a'r newyddiadurwr Gwyn Griffiths o Bontypridd

 

 

1424475_10152025761919138_2073702357_n.jpg

Yn 77 oed bu farw yr awdur a'r newyddiadurwr Gwyn Griffiths o Bontypridd - awdur llyfrau ar Lydaw, Sioni

 

Winwns a Henry Richard, yr apostol heddwch.

Roedd Gwyn yn enedigol o ardal Tregaron a'i anwybodaeth am Henry Richard, sydd â'i gofgolofn ar y sgwâr, a'i ysgogodd i ddysgu mwy amdano.

Wrth siarad â Cymru Fyw dywedodd ei wraig, Gwen: "Y rheswm iddo gyhoeddi cyfrolau - un yn Gymraeg a'r llall yn Saesneg - am Henry Richard oedd ei fod yn gweld ei gofgolofn bob dydd ond yn gwybod y nesa' peth i ddim amdano.

"Aeth ati i ddarganfod mwy ac ymddiddorodd yn fawr yn ei hanes."

'Byth yn llonydd'

Yn ei ddyddiau cynnar yr oedd Gwyn yn drefnydd yr Urdd yn Sir Benfro. Wedi hynny aeth i olygu cylchgronau'r Urdd ac yna bu'n gohebu i'r Cymro.

Bu hefyd yn swyddog y wasg ac yn bennaeth y wasg yn BBC Cymru ac er iddo ymddeol ar un adeg aeth yn ôl i weithio i'r BBC gan ysgrifennu newyddion i'r wefan.

Ychwanegodd Gwen: "Doedd e byth yn llonydd, ar ôl iddo ymddeol fe wnaeth e radd yn y coleg newyddiadurol ac yna ailddechrau gweithio.

"Ond Llydaw oedd ei ddiddordeb mawr. Fe aethon yno ar wyliau ac fe ddechreuodd Gwyn ymddiddori yn fawr yn yr iaith - yn wir fe ddechreuodd fagu diddordeb mawr mewn lot o ieithoedd lleiafrifol."

Yn 1977 fe gyhoeddodd lyfr ar grwydro Llydaw, ac yn 2000 fe gyhoeddodd lyfr ar lên a llwybrau Llydaw.

"Roedd ganddo ddiddordeb mawr hefyd yn hanes y Sioni Winwns, roedd yn arfer gweld hwnnw yng Nghaerdydd ac roedd yn awyddus i gofnodi ei hanes cyn iddo fynd ar ddifancoll - ac fe gyhoeddodd lyfr yn Gymraeg a Saesneg."

'Adroddwr stori dda'

Yn 2015 fe gyhoeddodd ei hunangofiant ac yn ei adolygiad o'r gyfrol fe ddywedodd ei gyfaill Lyn Ebenezer: "Fel newyddiadurwr, addysgwyd Gwyn i adnabod stori dda. Ond fedr neb eich addysgu i adrodd stori dda.

"Mae honno'n gynneddf reddfol. Ac mae hi gan Gwyn."

Roedd Gwyn yntau yn adolygydd cyson i gylchgronau a gwefan Gwales, ac yn ogystal, ysgrifennodd yn helaeth ar Evan James ac ar hanes cyfansoddi Hen Wlad fy Nhadau.

Fe gyhoeddodd ei lyfr olaf ar y cyd â'r awdur Meic Stephens sef Old Red Tongue - An Anthology of Welsh Literature yn haf 2017.

Mae'n gadael gwraig Gwen a phedwar o blant Eleri, Gildas, Ffion a Trystan.

BBC Cymru

 

 

 

 

Les commentaires sont fermés.